2do. Congreso Constitutivo programa de actividades